Cập nhật: 16/03/2023

Chúng tôi giữ quyền riêng tư cho quý vị, chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân của quý vị như: số điện thoại, email, danh bạ... cho bất cứ ai.

Khi sử dụng phần mềm Cập Nhật Thông Tin Thuê Bao này, quý khách phải tuân thủ chính sách bảo mật và các điều khoản của chúng tôi.

Ứng dụng này không đại diện cho chính phủ hay tổ chức nào. Ứng dụng chỉ cung cấp thông tin tra cứu tiện lợi và nhanh chóng cho người dùng nên sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì một lý do nào.

Để sử dụng dịch vụ này yêu cầu quý khách phải trên 3 tuổi và phải đồng ý với các điều khoản về chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi, nếu quý khách không đồng ý hay vi phạm các điều khoản trên quý khách phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình và chúng tôi sẽ từ chối cung cấp dịch vụ cho quý khách. Qúy khách có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Mọi thắc mắc quý khách có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi ở mục Liên Hệ, chúng tôi sẽ tiếp nhận các thông tin mà quý khách gửi mà phản hồi cho quý khách trong 3 ngày làm việc.

Chính sách thay đổi thông tin

Quý khách thường xuyên theo dõi sự thay đổi chính sách bảo mật thông tin, chúng tôi sẽ thay đổi chính sách bảo mật thông tin bất cứ lúc nào.

Ban Quản Trị Website.